Hey, từ 8:50 – 9:00 bạn làm được những gì?

Đối với tôi thì khá nhiều:
1. Cập nhật tin tức.
2. Duyệt email.
3. Rà lại danh sách công việc của ngày.
4. Ăn sáng.
5. Pha cà phê.
6. Viết 1 bài blog ngắn ngắn như thế này.
Cuối cùng là tìm 1 cái hình cũng rất liên quan cho cái post này.

You may also like...