Công việc của bạn thật ra lại là một quyết định trọng đại

Screen Shot 2016-07-13 at 22.19.33
Trong công ty chúng tôi luôn đề cao tinh thần trung thực. Thế là, tôi bắt chước một trong những anh đầu ngành về media tại Việt Nam (Chris) thiết lập một buổi 30 phút với tất cả nhân viên của mình vào mỗi tuần.
Điều tốt đó là tôi có thể lắng nghe thấu hiểu nhân viên của mình. Và họ sẵn sàng để chia sẻ.
Sau đó, tôi nhận ra rằng, hầu hết các bạn đều nghĩ đây là 1 công việc.
Tôi rất thích 1 câu trong phim truyền hình “Suit”: đây không phải là công việc, đây là quyết định trọng đại của anh.
Khi bạn đã quyết định gia nhập một công ty, điều đó ghi nhận sự cam kết cống hiến của bạn cho tổ chức.
Tôi sở hữu một vài doanh nghiệp, chúng khá bé, nhưng đẻ ra được lợi nhuận, nhưng, tôi vẫn đang làm cho Masso.
Đó là quyết định của tôi và tôi sẽ đi theo để phát huy tầm nhìn của nó. Ngay dù khi bạn có đang bối rối trông núi này núi nọ, bạn cũng nên biết rằng, nó đã từng là lựa chọn trọng đại của bạn.
Quyết định có thể dẫn đến một vụ nổ của cả vũ trụ hoặc sự sản sinh của một quả trứng.
Nhưng, nó vẫn là quyết định của bạn. Và suốt đời bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó.
Đây không phải là công việc, đây là quyết định trọng đại của bạn trong cuộc đời này!

You may also like...