Bằng cách mong đợi người khác làm những điều tuyệt vời, bạn sẽ giúp họ làm được những điều lớn lao hơn.

Hầu hết các đồng nghiệp của bạn sẽ ghét bạn và gọi bạn là con người cầu toàn nhưng thật ra ngầm ý bạn chỉ là kẻ càn dở . Hầu hết các thách thức của bạn sẽ được coi như là “tại sao bạn luôn luôn ngăn cản tôi hoàn thành mọi việc?”
Nếu bạn đã từng trải qua tình huống này, bạn chắc chắn hiểu được tôi đang nói gì.
Thực tế là bạn đang đẩy mọi người  ra khỏi vùng an toàn của họ. Nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng và nỗ lực. Vâng, tôi biết nó mất thời gian và đôi khi có thể bạn nghĩ rằng “Phải chăng tôi đang lãng phí quá nhiều thời gian?”
Một ví dụ từ lời của Steve Jobs: “Bằng cách mong đợi người khác làm những điều tuyệt vời, bạn sẽ giúp họ làm được những điều lớn lao hơn. Đội Mac ban đầu đã dạy tôi rằng những người chơi A+ thích làm việc cùng nhau, và họ không thích chịu đựng làm việc với B. Hãy hỏi bất kỳ thành viên nào của đội Mac. Họ sẽ cho bạn biết việc chịu đựng là hoàn toàn xứng đáng.”

Đó thật sự xứng đáng với nỗi đau phải trải qua.
Tôi trải qua khó khăn hàng ngày thay cho việc luôn thàng công vang dội. Tôi thích điều này và chứng kiến mọi người trong đội phát triển. Đặc biệt là khi giá trị của sản phẩm ngày càng gia tăng và cuối cùng chúng tôi vẫn có thể làm hài lòng khách hàng.
Hãy tiếp tục thúc đẩy chính bạn làm những điều tuyệt vời!

You may also like...