NHÌN LẠI 2015: Chỉ 8% nhà lãnh đạo có thể phát triển chiến lược và thực thi được một cách chi tiết.

Năm 2015 của tôi có thể nhìn lại một cách đơn giản thế này:
Hầu hết thời gian của tôi là học cách chuyển hoá những ý tưởng chiến lược của 1 công ty thành những hoạt động hằng ngày một cách thực tế.
Dù cho bạn có đảm nhận vai trò lãnh đạo hàng đầu của một công ty, thì bạn cũng phải chịu khó nhúng tay vào bùn, nếu nói theo CEO của Starbucks Howard Schultz để trong sách Pour Your Heart Into It.
Bạn cần 2 góc nhìn khác nhau, cận và xa, chúng được hoán đổi liên tục, và bạn chỉ có thể phát triển nếu biết cách phối hợp chúng.
Nói một cách đơn giản như anh Nguyễn Trung Thẳng CEO của Masso, bạn sẽ ở trên máy bay trực thăng và nhìn vào những đám rừng, nhưng đôi khi bạn phải vào trong đám rừng ấy. Và bạn cũng đừng quên, chỗ của bạn là ở trên máy bay trực thăng và đừng quá lạc lối trong những đám rừng ấy.
Kết quả là, do những khó khăn cũng như kỹ năng đòi hỏi thực thi và phát triển chiến lược, hiếm hoi thì chỉ khoản 8% người lãnh đạo có khả năng làm tốt cả 2 việc này.

Share more thoughts on my blogs: SWIMANO
Connect with me on Facebook.

You may also like...