Category: Tin tức

Boring, I need to give some updates

0

Họp các thể loại

Hầu hết ai ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua 1 lần họp trong đời. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng không thoái khỏi cảnh này. Bài viết này chỉ nhằm đúc...

0

Your mind is not what you think

I usually spend my free time listening to music and reading books. Ideas usually came out from the most relaxed time. My mind works in a reversed way. Almost every times I was cornered,...