Swimano Blog

0

Seeing Time, Managing your Energy

In order to increase performance, we need to focus on managing our energy rather than our time. Many of us race through life without ever taking a break: we return home exhausted from a...

0

Đôi lời nói

Hôm nay là 49 ngày của ba tôi. Cách đây 49 ngày trước, khi tôi nhận được điện thoại từ vợ tôi thì trong lòng tôi như trống rỗng. Tôi gọi điện hỏi mẹ...

0

Họp các thể loại

Hầu hết ai ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua 1 lần họp trong đời. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng không thoái khỏi cảnh này. Bài viết này chỉ nhằm đúc...